Random Thoughts

Anything under the sun

FREE Aloguinsan 39! FREE UP Cebu 3!

Leave a comment


(Pahayag ng UP Cebu Student Council)

Ika-31 ng Agosto 2011

Sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng mga Bayani at pag-obserba ng Pandaigdigang Araw ng mga Nawawala (Desaparacidos)

 

Ang UP Cebu Student Council at ang buong UP Cebu ay mariing kumukondena sa ginawang pag-aresto  sa mga magsasaka ng Aloguinsan at ang mga sumuporta sa kanila kabilang ang tatlo mula sa sektor ng mga estudyante. Ang mga estudyanteng ito ay pumunta roon upang mag-Basic Masses Integration upang alamin ang tunay na kondisyon ng mga magsasaka roon at upang magkaroon ng analisis sa problema sa sistemang agrikultural ng bansa, sa pangkalahatan. Sa nangyari, kung saan ay inaresto rin sila, ay naramdaman at naranasan nila ang mga paghihirap na dinaranas ng ating mga magsasaka mula sa pang-aabuso ng mga naghaharing uri ng lipunan.

Ang mga magsasaka ng San Roque Farmer’s Association mula sa Sitio Camarin, Brgy. Bonbon, Aloguinsan, Cebu ay matagal nang nag-cacamp out simula pa noong Marso ng taong ito sa kalagitnaan ng lupaing matagal na nilang pinagbubungkal at pinagtatamnan upang ipagtanggol ito mula sa pag-agaw ng mga Gantuangco na umangking sila ang lehitimong may-ari ng lupain. Balak ng mga Gantuangco na i-convert ang 168 ektaryang lupain tungo sa pagiging pagawaaan ng mga barko at isang espesyal na “economic zone”.

Bandang alas-5:30 ng umaga, ika-29 ng Agosto, ay sunud-sunod nang nagsidatingan umano ang 300 mga pulis, at mga miyembro ng SWAT upang samahan ang mga miyembro ng 78th Infantry Battalion galing sa limang (5) magkalapit na munisipyo na may dalang “water cannons”, “fire trucks”, “anti-riot instruments”, at ang utos na arestuhin ang lahat ng mga nasa kampo at simulan nang bakuran ang lupain.

Ang mga naganap ay sumasalamin sa bulok na sistema ng panghukuman sa ating bansa. Ang korteng inaasahang isusulong ang hustisya ay pumanig sa mga makapangyarihang Gantuangco sa pamamagitan ng pag-apruba ng Temporary Restraining Order (TRO) na inihain ng mga Gantuangco para makapagpatuloy sila sa pagbabakod sa nasabing lupain. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pa o bihira lang ang mga korteng pumapanig sa mga magsasaka’t manggagawa.

Sumasalamin din ito sa pagiging pasista ng ating gubyerno upang patahimikin ang mga masang-api at depensahan ang mga naghaharing-uri sa lipunan. Hindi na nito kinikilala ang karapatan ng mga tao na magtipun-tipon nang mapayapa habang ipinaabot sa kinauukulan ang kanilang mga reklamo. Sa kasalukuyang kaganapan sa Aloguinsan ay matatandaan natin ang marahas na pagtaboy sa mga nagproprotestang magsasaka sa Mendiola (Mendiola Massacre) sa ilalim ng Administrasyong Cory Aquino at ang marahas din na pagtaboy sa mga nagproprotestang magsasaka’t manggagawa ng Hacienda Luisita (Hacienda Luisita Massacre) sa ilalim ng Administrasyong Arroyo at noong kongresista pa ng Distrito ng Tarlac si Pangulong Noynoy Aquino.

Higit pa, ipinapakita rin ng naganap ang bulok na sistemang pang-agrikultura ng bansa at ang mala-pyudal na sistema ng lipunan kung saan ang mga malalaki nating lupain ay minomonopolyo ng mga nag-haharing uri ng lipunan, partikular na ng mga “landlords”. Ang mga ito naman ay pinapahaba ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ng Pangulong Cory Aquino na imbes na ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka ay binigyan ng mga pagpipilian ang mga “landlords”: (1) Stock Distribution Option (SDO) o (2) i-convert ang lupa tungo sa pagiging isang “industrial land”. Ang CARP ang siyang responsable sa paghihirap ng mga magsasaka na hanggang ngayo’y hindi pa naibigay sa kanila ang lupang kanilang pinagpawisan ng dugo at ang kani-kanilang shares sa SDO ay hindi nakakapagtustos sa kanilang mga pangunahing pangangailangan gaya na lamang ng P9.50-share ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita.

Kadalasa’y isinisisi natin ang kahirapan ng masang Pilipino sa kanilang katamaran. Subalit, ipinakita ng ating mga kapwa estudyante mula sa kanilang natutunan sa BMI na ang kahirapan ng masang Pilipino ay hindi dahil sa katamaran kung hindi, ito’y bunga ng hindi pantay-pantay na pagbibigay ng oportunidad sa mga mamamayan. Hangga’t binibigyan ng mas malaking badyet ang mga pulis at sundalong ginagamit upang ipagtanggol ang mga naghaharing-uri at apihin pa ang mga masang-api kaysa edukasyon at iba pang pangunahing serbisyong panlipunan at hangga’t hindi pa ipinamamahagi ang mga lupain sa mga magsasaka’y patuloy pa ring maghihirap ang masang Pilipino kahit ilang “charitable programs” o “dole out” pa ang ibigay ng gubyerno at ng iba’t-ibang organisasyon.

Gayunpaman ay ipagpapatuloy pa rin at mas paiigtingin pa ang pakikiisa ng mga sektor ng mga estudyante’t kabataan sa laban ng mga magsasaka’t iba pang sektor sa lipunan upang ipagtanggol ang mga karapatan ng masang-api at ipaglaban kung ano ang nararapat para sa isang tunay na demokratikong bansa na matagal nang ipinaglalaban ng mga martir at bayani ng bayan.

Hinihingi rin namin ang suporta ng mga nasa pamahalaan, hukuman, at midya, mga organisasyon at mga indibidwal upang ipanawagan ang hustisyang nararapat para sa mga magsasaka.

Ibasura ang CARP!

Isulong ang Tunay na Repormang Pang-Agraryo (Genuine Agrarian Reform Bill)!

Labanan ang pasismo at pyudalismo!

Palayain ang mga bilanggo ng Aloguinsan!

Palayain ang mga bilanggong Iskolar ng Bayan!

Hustisya para sa mga magsasaka ng Aloguinsan!

SERVE THE PEOPLE!

Reference: LFS Cebu

Gusto ko i

Advertisements

Author: pchan_august

Juris Doctor (Law) Graduate. Iskolar ng Bayan. Activist. Environmentalist. Frustrated Singer, Poet and Writer. Computer Enthusiast. Servant of the Masses. God's Servant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s