Random Thoughts

Anything under the sun

Mensahe Para sa mga UPCAT Passers

Leave a comment


Isang mapula’t taas-kamaong pagbati sa lahat ng mga nakapasa ng UPCAT sa taong ito. Tulad niyo, minsan din akong nangarap na makapasa sa UPCAT at makapasok ng UP. At tulad niyo, ako’y nakapasa sa pagsusulit. Subalit ang UPCAT ay isang kaunting parte lamang ng isang mahabang pagsusulit ng isang Iskolar ng Bayan kung tatahakin niyo talaga ang landas nito. Kung baga, ang UPCAT ay parang “General Directions and Examiner’s Descriptive Questionnaire (EDQ)” ng National Career Assessment Exam (NCAE). Sapagka’t, ang “test proper” ng isang Iskolar ng Bayan ay nagsisimula sa pagpasok niya sa Unibersidad ng Pilipinas.

Ngunit bago ang “test proper” ay paghahandaan niyo muna ang sarili – medical exams, dental exams at iba pa, kasama na ang STFAP (Socialized Tuition and Financial Assistance Program) Application. Sa aplikasyong ito, ma-aassess niyo kung gaano kayo kahirap o kayaman subalit pagkalaon ay igigiit niyo at patutunayan niyong sobrang mahirap talaga kayo. Pagkatapos ng mga paghahandang ito ay maaari na kayong magsimula sa mahabang pagsusulit.

Unang tanong na tatambad sa inyo – “May pambayad ka ba ng UP Tuition?” Kung ang sagot mo ay isang napaka-confident na “Oo” dahil Annual Family Gross Income mo ay P1M pataas, maaari mong laktawan ang susunod na katanungan sabay ang pag-ako mo sa obligasyong magbayad ng P1000/unit o humigit P20,000 bawat semestre. Kung “Hindi” naman ay mapapakamot ka talaga sa ulo. Subalit, may kondisyon: “If No, proceed to Question #2.”

Ikalawang tanong: “Your STFAP Application result says you are qualified in Bracket C which means you will be paying P200/unit or P4500 (est). Ano, may pambayad ka na?” Sa ibaba ay maraming pagpipilian:

  1. Kaya ko nang bayarin ‘yan.” Pag pinili mo ‘to, maaari mo nang sagutin ang susunod na tanong.
  2. Kulang pa pera ko. Mag-stu-student loan na lang din ako.” May ino-offer ding student loan ang Pamantasan sa mga estudyanteng nahihirapan talagang makahanap ng pera subalit nanunumpang may kakayahang bayaran pagkalaunan ang “loan”.
  3. May mali sa resulta ng aplikasyon. Mag-aappeal ako.” Dahil makina (Artificial Intellegence agent) yung ginagamit sa pag-aanalyze sa mga sagot niyo sa aplikasyon, hindi malayo ang magka-“bracket sliding” o yung tipong “dapat Bracket E ka pero na-Bracket A ka”. At ikaw naman ay naniniwalang dukha talaga kayo, mag-aapeal ka sa administrasyon. Pero ang masaklap, matagal pa bago makuha yung appeal kung kaya’t babayaran mo muna yung amount ayon sa Bracket na inassign sa’yo saka na irerefund ng Pamantasan.
  4. Napakaunti/Wala talaga akong pera. Maghahanap muna ako ng pera.” Kung ito ang pipiliin mo, napakasikat na pagpipilian ang mag-“working student” – maging Student Assistant, maging kasambahay, maging “call-center agent”, atbp. Subalit, karamihan sa mga “Working Iskolar ng Bayan” ay nahihirapang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Marami sa kanila ay malimitang “late” sa kanilang mga klase at yaong mga hindi talaga nakakayanan ang “pressure”, hindi na lang muna pumapasok for sem(s) para makapag-concentrate sa trabaho.

Kung ‘1’, ‘2’ o ‘3’ ang sagot mo sa naunang tanong, maaari kang magpatuloy. Subalit, kung may naisip kang ibang kasagutan, huwag mag-atubiling iyon ang isagot pagka’t ang pagsusulit na ito ay di gaya ng mga pangkaraniwang pagsusulit kung saan ikaw ay nakakulong lamang sa mga ibinigay na pagpipilian; ito’y parang “Academic Freedom.” Sa UP, inaasahang kritikal ang pag-iisip ng bawat Iskolar ng Bayan kung kaya’t sa bawat aytem ng pagsusulit ay maaari niyang mabigyan ng solusyon o sagot na gawa niya mula sa isang siyentipikong pag-aanalisa.

Halimbawa, sa unang tanong ay maaari mong igiit ang iyong karapatan at karapatan ng bawat Pilipino sa isang “quality at accessible education” at ang obligasyon ng Estado na bigyan ang kanyang mamamayan ng “quality at accessible education” na inilahad ng Saligang-Batas (Art. XIV, Sec. 1). Kung pagtatawanan ka ng iyong guro o ninuman, pangatwiranan mong ang kasalukuyang nangyayari sa sistema ng edukasyon ng bansa ay isang paglabag sa Saligang-Batas kung kaya’t hindi nararapat at dapat ituwid at ikulong at patawan ng multa ang sinumang lumalabag gaya ng pagkulong at pagpataw ng multa sa mga nakapaglabag sa mga ordinansa.

Kung sasabihan kang kulang ang badyet ng Pilipinas sa edukasyon, sagutin mo naman na iyan ay isang kalokohan. Pangatwiranan mo na hindi kakulangan sa badyet ang dahilan kundi ang “misappropriation of funds”. Sa napakamaraming taon, nauuna sa listahan ng “budget priorities” ang debt servicing o ang pagbabayad sa ating mga utang-panlabas bunsod ng ibinabang isang Presidential Decree ni Pang. Marcos. Subalit, kung ating pag-aralan, malaking bahagi sa mga inutang ay napapakinabangan lamang ng iilan at hindi ng “basic masses” o batayang masa na kinabibilangan ng mga “marginalized”.

Sumunod naman ang pagpopondo sa ating militar kasama na ang mga para-militar gaya ng CAFGU at maging mga private armies. Kung ating babalikan ang kasaysayan, ang ating militar ang siyang tinuturong responsable sa pagkamatay ng mga aktibista’t inosenteng sibilyan gaya ng kasalukuyang kaso ni retired Gen. Jovito Palparan. Makikita rin nating mas pinaglilingkuran nila ang sandatahang US kaysa ating mga mamamayan. Di rin nakaligtas ang militar sa pagbubunyag ng korapsyon sa kanilang mga hanay.

Sa kabilang dako, ikatlo lang naman ang pagpopondo sa “basic social services” na kinabibilangan ng edukasyon, kalusugan, trabaho, pabahay at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Subalit ito ay malinaw na paglabag sa Saligang-Batas lalo na sa konteksto ng edukasyon. Sa Artikulo XIV, Sec. 5.5, malinaw na inilahad na, “The State SHALL assign the highest budget priority to education.” Higit sa lahat, ang malaking bahagi ng pondo ng ating bansa ay nagmumula sa mga binabayad na buwis ng mamamayan at ang pangunahing tutugunan ng pangongolekta ng buwis ay ang mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan kung kaya’t dapat igiit ng bawat mamamayan na maibalik sa kanila ang kanilang pinagpagurang buwis.

Kung tatanggapin ang iyong pangangatwiran, maaari ka nang magpatuloy. Kung hindi naman, talasan pa ang pag-iisip sa pamamagitan ng pagbasa at pag-aaral saka balikan ang tanong.

Sa mga susunod na mga tanong ay makakasalamuha mo ang mga aytem na pipili ka ng mga kakaibiganin (maaaring galing sa mga organisasyon), susubukan ang iyong mga prinsipyo at mga personal na bagay, at siyempre ang mga akademikong mga gawain gaya ng mga sunud-sunod na papers at projects; mga pagsusulit na singhaba ng 130 items, 200 items or more; reports; at iba pa. Sa parteng ito, kinakailangan ang iyong diskarte pero huwag sanang kalimutan na dapat bawat diskarte mo ay ethical bagama’t may mga ethics na pwedeng ichallenge. Kinakailangan mo rin ang tulong ng ibang tao sapagkat sa kolehiyo, kakaunti na lang ang kompetisyon at malimit ang pagtutulungan upang makaahon. Basta’t suriin lang ang bawat taong iyong makakasalamuha pagka’t di lahat ng tao ay tunay at maaasahan. May mga taong gustong hilain ka pababa bunsod na rin ng idinidikta ng sistema ng lipunan na ang buhay ay isang kompetisyon o karera.

Sa bahagi ring ito ng pagsusulit ay tatambad din sa’yo minsan ang mga tanong gaya ng, “Are you sure with the course/program you have chosen?” Kung “oo” ang sagot mo, magpatuloy ka. Kung “hindi”, pwede kang mag-shift. Tatanungin ka rin minsan kung “Kaya mo pa ba?” Kung kaya mo pa, magpatuloy ka. Kung hindi, pwede kang mag-transfer sa ibang school. Pero anuman ang kasagutan mo, sundin mo ang bunga ng pagtitimbang ng iyong puso at isipan.

Gaya ng ibang pagsusulit, may mga “recess” din sa pagsusulit na ito. Ang kaibahan nga lang ay mahaba ang “recess” sa mahabang pagsusulit na ito. Kung kaya’t gamitin ang mga pagkakataong ito na makapagpahinga, aliwin ang sarili, at mag-energize. Huwag ding kalimutan na ang bawat “recess” ay isang pagkakataon na makapag-review at makapag-aral ng mga bagong ideya. Ang pag-aaral ay may maraming paraan subalit may dalawang batayang paraan (basic ways). Una ay sa pamamagitan ng pagbabasa at ikalawa ay sa pamamagitan ng praxis (social practice) o yaong pag-aapply ng mga teoryang nakuha mula sa pagbabasa at pag-aanalisa. Isa sa mga pinakamagandang social practice ay yaong mamuhay nang ilang araw kasama ang “basic masses” gaya ng mga magsasaka, mangingisda at urban poor. Sa praktikang ito, mapapatunayan mo ang bawat teorya kung ito ay tama at mali. Higit sa lahat, lalo mo pang mauunawaan ang ugat ng kahirapan ng ating bansa at ng mga mamamayan nito – ang bulok na sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal. Pagkakataon ding ito na makapag-relax – sumama ka sa pangingisda, sa pag-aararo o sa anumang produksyon. Maaari ka ring makipagsayahan sa kanila – magkantahan, magsayawan o magkwentuhan.

Ngayon, sa iyong pagpapatuloy, marami ka nang napagdaanang mga aytem at ikaw ay nasa kahulihulihang bahagi na at isang essay-type na tanong ang sasalubong sa iyo. “What do you think is the root of all problems in our society and what will you do to address it?” Iba’t-iba ang kasagutan ng mga Iskolar ng Bayan – maaaring konserbatibo, liberal o radikal. Subalit iisang bagay lang ang tiyak – ang iyong sagot ay bunga ng iyong mga natutunan at ito rin ang susukat kung gaano na kalawak ang iyong natutunan. Mahalaga ang sagot mo sapagka’t ito ang magiging iyong gabay sa pagharap mo sa mga realidad ng lipunang iyong patutunguhan paglabas mo sa Pamantasan.

Pag tapos ka na, pwede mo nang ipasa ang iyong mga sagot. Datapwa’t dapat aalahanin na ang guro mo sa pagsusulit na ito ay ang mamamayan ng lipunang iyong kinabibilangan at sila ang magwawasto sa iyong mga sagot. Kung ikaw ay makakapasa, isa na namang pagpupugay sa iyo pagka’t napapatunayan mong ikaw ay isang tunay na Iskolar ng Bayan. Kung hindi naman, iskolar ka pa rin sa pangalan pero ibig sabihin nito, marami ka pang dapat pag-aralan, sa loob ng Pamantasan at sa lipunan. Isa pa, ang mahabang pagsusulit na ito ay pabalik-balik hanggang tuluyan ka nang lumisan sa Pamantasan.

Muli, isang mapula’t taas-kamaong pagbati sa lahat ng mga nakapasa ng UPCAT sa taong ito. Nawa’y tanggapin niyo ang pagkakataong makapag-aral sa Pamantasang ikaw ay huhubugin di lang maging isang matalinong tao kundi maging isang marangal na mamamayang ginagamit ang mga talento, kahusayan at katalinuhan sa ikakabuti ng marami, sa ikakaahon ng mga inaalipusta, sa ikakaunlad ng lipunan at sa ikakalaya ng Inang Bayan.

Maging isang Tunay na Iskolar ng Bayan! Paglingkuran ang Sambayanan! Padayon! Pagpalain nawa kayo ng Poong Maykapal!

Paalala: Sa talang ito, ang Iskolar ng Bayan ay tumutukoy sa isang UPian bagama’t ang “Iskolar ng Bayan” ay ginagamit pantawag sa lahat ng mga estudyante ng State Universities and Colleges.

Makikita rin ang resulta ng UPCAT sa site na ‘to: http://upcat.up.edu.ph/results/

“Ang aklat ng isang tunay na mag-aaral ay ang lipunang kanyang kinabibilangan, guro niya ang mamamayan, at ang pagsusulit niya ay ang pagsasagawa ng mapagpalayang mga pagkilos.” – Jose Pepe Alcantara

Advertisements

Author: pchan_august

Juris Doctor (Law) Graduate. Iskolar ng Bayan. Activist. Environmentalist. Frustrated Singer, Poet and Writer. Computer Enthusiast. Servant of the Masses. God's Servant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s