Random Thoughts

Anything under the sun


Leave a comment

Magra-rally pa ba kayo?

Renato Reyes, Jr.: “Samantala, may isang bagay din na dapat nating bantayan. Ito yung pang-iintriga at panghahati. May mga Dilawan na kontra kay Duterte na ang nais ay udyukan ang Kaliwa na mag-rally para sa kanila. Ngayon pa lang, gusto na nilang ipambala sa kanyon at isubo sa labanan ang Kaliwa habang sila ay manonood lang at nakaabang sa Twitter. Ayos din, ano?

Huwag tayong magpadala sa ganitong pang-uudyok na kunwari ay prinsipyado pero ang totoo’y nang-uupat lang. Buti sana kung nag-rally sila laban sa lahat ng kabalbalan ni Aquino, may ascendancy silang maningil. Eh sa anim na taon ni Noynoy, ni hindi ko sila nakitang mag-rally habang pinapatay ang mga Lumad at mga magsasaka sa Mindanao.

Anyways, so ganun na nga. Madami tayong gagawin. Pagtulungan nating maisulong ang mga adhikaing makabayan at progresibo, sa loob man o labas ng gobyerno. Wala sa kamay ng isang tao ang pagbabago. Kalahok dito ang buong sambayanan. Magkikita-kita pa rin tayo, sa kalsada at kung saan-saan pa.”

 

From: https://natoreyes.wordpress.com/2016/06/01/magra-rally-pa-ba-kayo

like a rolling stone

cropped-img_3701.jpg

Ilang beses kong nabasa ang tanong na ito matapos i-anunsyo ang pagkakatalaga ng ilang mga progresibo sa susunod na Duterte administration. Dalawa sa mga progresibo ang hahawak sa DAR at DSWD. Tinuturing na mga progresibo din ang hahawak ng DOLE at DepEd.

Sa ganitong kalagayan, magra-rally pa ba ang Kaliwa?

Maikling sagot, OO naman. Marami pang problema ang mangangailangan ng sama-samang pagkilos. Hindi naman nalutas ang lahat ng problema ng bansa dahil lamang may bagong gobyerno. At hindi naman ang pag-upo sa gabinete ang katapusan ng ating gawain. Hindi cabinet appointment, kundi panlipunang pagbabago, ang ipinaglalaban natin.

Pero kung ang tanong ay “magra-rally na ba kayo laban kay Duterte?”, ang sagot diyan ay “hindi pa sa kagyat, wala pang dahilan”. Hindi dahil sangayon tayo sa lahat ng kanyang pahayag at lahat ng kanyang appointments. May pagkakaiba pa rin sa pananaw. Pero ang mga pagkakaiba ng pagtingin ay sisikapin idaan sa pag-uusap…

View original post 470 more words


Leave a comment

Legal Memo on Section 10 of Abolish Pork Barrel Bill through People’s Initiative

‘Issue: Can Congress repeal a national legislation passed through a peoples initiative ? No, Congress cannot repeal a national legislation passed through a people’s initiative as it will violate the letter and spirit of the constitutional provision on initiative.’

Teddy Casiño

In the interest of clarifying concerns regarding the constitutionality of the proposed PI bill abolishing the pork barrel system, I’m posting Bayan Muna Rep. Neri Colmenares’ memo on the controversial Section 10 of the said bill.

THE SOVEREIGN POWER OF THE PEOPLE TO PASS A LAW: Beyond Congressional Power of Repeal and Presidential Power of Veto

By Bayan Muna Rep. Neri Colmenares
(Draft: August 25, 2014)

Introduction

Section 10 of the proposed bill of the peoples initiative provides that:

SEC. 10. Amendment or repeal of this Act. This Act may only be repealed, modified or amended by a law that has been approved by the people under the system of initiative and referendum enshrined in the 1987 Constitution

Certain concerns were raised on whether Section 10 could withstand a constitutional challenge thereby endangering the peoples initiative. The concern is once the Comelec grants the petition and schedules a referendum, the…

View original post 1,832 more words


Leave a comment

Mensahe ng Pakikiisa sa mga Manggagawa sa Araw ng Paggawa

Colon St., Cebu City | Mayo 1, 2012

Disclaimer: Delivered this speech in Cebuano. Transcribing it into Filipino is for the purpose of relaying it also to other workers nationwide.

 

Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Mula sa hanay ng mga kabataan at estudyante, amin pong ipinaabot ang aming pagbati sa lahat ng mga manggagawa di lamang para sa paggunita ng Araw ng Paggawa kundi para sa ating kapanalunan — kapanalunan dahil muli na naman tayong nagsama-sama’t nagkakaisa at para sa darating na kapanalunan ng mga manggagawa’t masang-api.

Mataas po ang pagtanaw naming mga kabataan at estudyante sa mga manggagawa. Ang mga papel at lapis na ginagamit namin sa pag-aaral, ang kuryenteng ginagamit namin sa aming mga laboratoryo, ang tubig na aming iniinom at ginagamit panligo, ang mga electric fan at iba pang pasilidad sa aming mga silid-aralan, ang mga leksyon na nagbibigay sa amin ng karunungan — lahat ng ito’y aming nakamit at nakakamit dahil sa ating mga manggagawa. Bagkus, lubos ang aming pasasalamat sa inyo na, bukod sa aming mga pamilya, ay tunay ring nag-aalaga sa amin at tumutulong na abutin ang aming mga pangarap.

Datapwa’t masakit din sa amin ang makita kayong pinahihirapan — inaabuso, nililinlang, sahod na hindi sapat, walang seguridad sa trabaho, ipinagkait ang mga karapatan — karapatan na mag-organisa, karapatan na magpahayag, karapatan na magtrabaho na may dignidad.

Ramdam din naming mga kabataan at estudyante ang mga paghihirap ng mga manggagawa sapagka’t ang aming mga magulang ay mga manggagawa rin. Sabay ng pagtaas ng tuition at pagtaas ng mga presyo ay ang hindi naman pagtaas ng mga sweldo ninyo at ng aming mga magulang. Saan na ngayon kukuha ng pang-matrikula sina Tatay at Nanay? Saan na kayo kukuha ng pantustos ng pag-aaral ng inyong mga anak? Sabayan pa ng pagkaltas ng gubyerno sa badyet ng edukasyon.

Mga kasama, ang lahat ng ito’y bunga ng kasalukuyang sistema, ng kapitalistang sistema kung saan, ang mga taong pumunla ng dugo’t pawis sa pagtatrabaho ay hindi umaangat ang buhay dahil gustong gawing alipin ng mga kapitalistang ganid at makasarili.

Bagkus, ang sistemang ito’y nararapat lamang na kalampagin at palitan ng sistemang makabayan at demokratikong may sosyalistang perspektiba — ang sistema kung saan ang lahat ng mga manggagawa — ang mga pinakamasisipag na mamamayan at ang backbone ng ekonomiya ng lipunan — ay nabibigyan ng malaking importansya. Kung kaya’t huwag tayong tumigil dito kundi magpatuloy tayo sa pagkabig pa ng ating mga kasama sa trabaho samantalang oorganisahin din namin ang aming mga kapwa estudyante upang sama-sama nating itaguyod ang sistemang makakapagpalaya sa mga manggagawa, sa masang-api, at sa ating lahat. Mabuhay at padayon!

 

Sahod ITAAS, Presyo Ibaba!
Dagdag na P125 sa sahod, across the board, NATIONWIDE!
Imperyalismo, Burukratang Kapitalismo, Pyudalismo — IBAGSAK!
Uring Manggagawa, HUKBONG MAPAGPALAYA!