Random Thoughts

Anything under the sun


Leave a comment

Madalas na mga tanong hinggil sa China at US

FAQs on why we, leftist activists, consistently oppose U.S. “military” presence in the Philippines and Asia-Pacific.

“Sa pag-unlad ng ekonomya, magkakaroon tayo ng barko at iba pang gamit para depensahan an gating teritoryo. Magagawa lang ito kung tunay na independiente tayo. Hangga’t umaasa tayo sa mga dayuhang kapangyarihan tulad ng US, mananatili tayong mahina. Estratehiya yan kasi ng US, yung panatiliin tayong nakaasa para madali nila tayong nadidiktahan. [Kailangang] kumawala tayo sa anumang dayuhang dikta, mula sa China man o sa Amerika.”

like a rolling stone

  1. Bakit ba kayo tutol sa presensyang militar ng US? Hindi ba sila makakatulong laban sa panghihimasok  ng China?

Tutol tayo sa presensyang militar ng US dahil labag ito sa soberanya natin, magdudulot ito ng maraming problema, at porma ito ng panghihimasok ito sa ating bansa at tanda ng hindi pantay na relasyon. HINDI ito makakatulong sa atin laban sa China, tulad nang hindi nakatulong ang US Bases para gawing moderno ang AFP matapos ang mahigit 40 taon. Hindi nakatulong ang mga US bases noon kaya nga hindi na pinalawig ang mga ito mtapos ang 1991. Di rin naging moderno ang AFP matapos ang 15 taon ng VFA at mga Balikatan exercises. Ilusyon lang na tutulungan tayo ng US. Pati yung armas at barko na nakukuha natin sa US ay mga pinaglumaang gamit na sobrang magastos ang maintenance. Sa huli, ang pinoprotektahan ng US ay ang sarili nitong interes at…

View original post 575 more words


Leave a comment

Collaborators, Puppets, Traitors

History is not blind to keep a record of fellow Filipinos who have collaborated with the foreign enemies and betraying the revolution for genuine independence and social change to serve their own interests and the interests of the social class they belong. Even during the 1896 Revolution, history has them. Eventually, they would later become the ancestors of the bureaucrat-capitalist Traditional Politicians, business tycoons, and landlords that we have now who are also collaborators and puppets of imperialists such as the U.S and in control of the country’s lands, riches, economy, politics, media, education, culture, etc. Tragically, they continue producing more and more traitors to the people and to the nation.


Leave a comment

Symbiosis (?)

I was supposed to compose this for the 4th of July when some Filipinos celebrated what they call “Fil-Am Friendship Day”, commemorating the mutual relationship between the two countries. But is it really mutual?

Meanwhile, here’s my other poem (in Filipino) criticizing Fil-Am relationship: http://www.facebook.com/notes/kristian-jacob-casas-abad-lora/hindi-lahat-ng-kaibigan-ay-tunay/10150694568394794

 

The march halted
as his master signalled.
The grey beast,
painted in mud,
on soothing waters, kneeled.
The sun was high;
its rays reflected
on the blades of grass
he masticated.

A glowing long-legged creature
descended from heaven
and landed on his back.
He guarded her from assasins
while she rested like a queen
in white robes,
until the master came
and so she flew.

Poor beast!
The march continued
While his energy drained,
Blood sucked by greedy ticks.

 


Leave a comment

Hindi Lahat ng Kaibigan ay Tunay

Ni Kristian Jacob Abad Lora

Ika-17 ng Abril 2012 | 7:59 PM

Pinagtanggol ka

Ng isang estranghero

Nang ika’y pinag-tripan

Ng mga mestiso sa kanto.

Halos lahat ng iyo’y ninakaw:

Iyong yaman, dignidad at pagkakilanlan.

Dahil sa iyong kawalan,

Ika’y kinupkop muna

Hanggang kaya mo nang mamuhay nang mag-isa.

Ika’y binihisan, pinakain, pinag-aral

Tinuruan kung paano mamuhay nang elegante

Para di ka na kutyain pa.

Dahil sa pagmamalasakit niyang ito’y

Itinuring mo na rin siyang kaibigan.

Dumating din ang araw

Nang ika’y hinipuan

Minsa’y inanyahan kang makipagtalik

Subalit umayaw ka kaya’t ika’y hinalay.

Mula noon, ika’y nagmistulang ‘sex carabao’:

Sa umaga, pinaglilinis ka ng bahay

Sa hapon, nagtatrabaho ka subalit

kita mo’y napupunta sa kanya

At sa gabi, ginagawa kang

pang-ehersisyo sa kama.

Ang pagkupkop ay nauwi sa pananakop:

Sinakop ang iyong pribadong buhay,

Ninakaw pa lalo ang iyong dignidad,

Ang iyong kalayaan,

Ang iyong karapatang mamuhay nang matiwasay

At ang iyong pagkatao.

Kaya mo namang lumaban,

Kaya mo namang tumakas at magsarili.

Subalit pinilit mong tumahimik,

Manatili sa kanya

At tiisin na lang ang lahat ng hirap

Pagka’t takot kang mamuhay nang mag-isa,

Pagka’t mayroon kang utang na loob sa kanya,

At higit sa lahat, pagka’t kaibigan mo siya.

Sayang at ngayon ay nasa kabaong ka na

Sayang pagka’t di kita agad naabisuhan:

Una, ‘Don’t talk to strangers‘, sabi ni Inay

At ikalawa, hindi lahat ng kaibigan ay tunay.

JUNK Visiting Forcess Agreement (VFA)!

U.S. Troops, PAALISIN na sa bansa!

STOP raping and enslaving us and our country!

Respect our Sovereignty!

IMPERYALISMO IBAGSAK!