Random Thoughts

Anything under the sun


Leave a comment

Hindi Lahat ng Kaibigan ay Tunay

Ni Kristian Jacob Abad Lora

Ika-17 ng Abril 2012 | 7:59 PM

Pinagtanggol ka

Ng isang estranghero

Nang ika’y pinag-tripan

Ng mga mestiso sa kanto.

Halos lahat ng iyo’y ninakaw:

Iyong yaman, dignidad at pagkakilanlan.

Dahil sa iyong kawalan,

Ika’y kinupkop muna

Hanggang kaya mo nang mamuhay nang mag-isa.

Ika’y binihisan, pinakain, pinag-aral

Tinuruan kung paano mamuhay nang elegante

Para di ka na kutyain pa.

Dahil sa pagmamalasakit niyang ito’y

Itinuring mo na rin siyang kaibigan.

Dumating din ang araw

Nang ika’y hinipuan

Minsa’y inanyahan kang makipagtalik

Subalit umayaw ka kaya’t ika’y hinalay.

Mula noon, ika’y nagmistulang ‘sex carabao’:

Sa umaga, pinaglilinis ka ng bahay

Sa hapon, nagtatrabaho ka subalit

kita mo’y napupunta sa kanya

At sa gabi, ginagawa kang

pang-ehersisyo sa kama.

Ang pagkupkop ay nauwi sa pananakop:

Sinakop ang iyong pribadong buhay,

Ninakaw pa lalo ang iyong dignidad,

Ang iyong kalayaan,

Ang iyong karapatang mamuhay nang matiwasay

At ang iyong pagkatao.

Kaya mo namang lumaban,

Kaya mo namang tumakas at magsarili.

Subalit pinilit mong tumahimik,

Manatili sa kanya

At tiisin na lang ang lahat ng hirap

Pagka’t takot kang mamuhay nang mag-isa,

Pagka’t mayroon kang utang na loob sa kanya,

At higit sa lahat, pagka’t kaibigan mo siya.

Sayang at ngayon ay nasa kabaong ka na

Sayang pagka’t di kita agad naabisuhan:

Una, ‘Don’t talk to strangers‘, sabi ni Inay

At ikalawa, hindi lahat ng kaibigan ay tunay.

JUNK Visiting Forcess Agreement (VFA)!

U.S. Troops, PAALISIN na sa bansa!

STOP raping and enslaving us and our country!

Respect our Sovereignty!

IMPERYALISMO IBAGSAK!