Random Thoughts

Anything under the sun


Leave a comment

Huwag Patayin ang Apoy ng Diwang Nasyonalismo | Mensahe para sa Nat’l Youth Day of Protest (Cebu) 2012

Mga kasama, madalas na sinasabi nila na walang patutunguhan itong mga pagmamartsa natin. Madalas na sinasabi nila na walang nagagawa ang pagra-rali natin.

Pero mga kasama, sa kasalukuyan, itinaas ng Department of Budget and Management ang badyetpara sa edukasyon at iba pang mga batayang serbisyo nang 14 na porsyento para sa susunod na taon.

Ang tagumpay na ito ay dulot ng ating mga militanteng kolektibong pagkikilos. Sa ating mga pag-walkout, sa ating bawat pagmamartsa, sa pagdadala natin ng mga placard, sa bawat sigaw natin, at sa ating pagkakaisa’y katunayan ay nasisindak natin ang gubyerno upang ibigay sa taumbayan kung ano ang tama’t nararapat.

Datapwa’t di pa rin tayo dapat maging kampante. Una, ang ibinigay na dagdag na badyetay di pa rin sapat para pag-aralin ang nakararami sa mga anak ng magsasaka, sa mga anak ng mangingisda, sa mga anak ng manggagawa. Ikalawa, ang dagdag na badyet ay nasa lebel ng DBM pa lamang at maaaring mabago sa deliberasyon ng Kongreso. Maaari ring ang dagdag na badyet ay isangpabango lamang sa Administrasyong Aquino lalupa’t malapit na ang eleksyon.

Mga kasama, nakakagalit na kinakailangan pa nating magmartsa sa Daang Matuwid upang ipaglaban ang ating mga karapatan. Subalit ito’y naging realidad na at wala nang ibang nakakalamang pa sa paraang ito upang makamtan natin ang ating mga karapatang ipinagkait nila. Bagkus, nararapat lamang na ipagpatuloy natin ito sapagka’t kung hindi, wala tayong matatamasang dagdag na badyet at wala tayong matatamasang tunay na demokrasya.

Mga kasama, huwag patayin ang apoy ng Diwang Nasyonalismo sa ating mga puso! Padayon kita sa pagsulong ng Pambansang Demokrasya! Maraming salamat!

 

Kristian Jacob Abad Lora

Representante, Nagkahiusang Kusog sa Estudyante (NKE)