Random Thoughts

Anything under the sun


Leave a comment

Congrats UP Maroons!

Isang MAPULANG pasasalamat din sa UP Pep Squad sa paglahad ng mensaheng “Madapa man, o mahulog sa mga kamay ng kaaway, basta’t para sa KALAYAAN, handang BUMANGON upang ituloy ang LABAN, hanggang sa kamatayan!”

Nawa’y panindigan ng lahat ng mga Iskolar ng Bayan ang isinisigaw na FREEDOM sa pamamagitan ng pakikiisa sa lahat ng mga sektor ng lipunan sa mga PAGKIKILOS upang igiit at ipaglaban ang isang Makabayan, Siyentipiko’t MAKAMASANG Edukasyon; dagdag na badyet sa Edukasyon kasabay ang pagbasura ng STFAP, pagharang sa mga panukalang Lab Fee, Misc Fee at TOFI; TUNAY na REPORMA sa lupa; DAGDAG na sahod sa mga manggagawa; pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal; pag-rebisa o pagbasura ng Anti-Cybercrime Law; pagpasa ng Komprehensibong RH Bill; dagdag na Badyet sa Kalusugan, Pabahay at iba pang batayang pangangailangan ng mamamayan; pagbasura ng Oil Deregulation Law; pagbasura sa polisiyang Neo-Liberal; at, ang pag-protekta sa soberanya ng bansa laban sa US, China at iba pang nais magtangkang sakupin ang bansa, siyempre, kasabay ang pagpapatalsik sa mga sundalong Kano mula sa bansa at pagsulong ng National Industrialization. Padayon sa pakikibaka para sa Tunay at Ganap na Makabayang Demokrasya! Padayon, Iskolar NG Bayan! #Make8Happen

Argghh… naiyak ako.. at siguradong naiiyak din ngayon ang mga survivor, bayani at martir ng Martial Law.. Wooh! Padayon, Iskolar NG Bayan! #NeverAgainToMartialLaw #NoToBudgetCutAndTOFI #YesToGreaterStateSubsidy We Say No to Mgt 186 Lab Fee #Freedom #Make8Happen


Leave a comment

Martial Law @ 40: It Can Happen Again Anytime

Yesterday was  the commemoration of the infamous 1972 Martial Law that left scars among the Filipinos. I was not able to write an essay about it because we were busy at school but few days prior to yesterday, I was interviewed by an intern of Manila Bulletin about it. She said that they are making an article on how the Filipino youth today perceive the 1972 Martial Law. Here’s mine:

IT CAN HAPPEN AGAIN ANYTIME. “Marcos placed the whole nation under Martial Law as a result of the rise of activism among students, workers and other sectors, the growth of communism, and the infamous assassination of former Defense Minister and now Senator Juan Ponce Enrile. It should not just be viewed as an isolated case of absence of democracy but as a reflection of the unjust societal system that we have until now — the people of the ruling class uses the government, the State, and even the State’s military forces to protect and promote their interest and to preserve their top position in the social pyramid. This means Martial Law can actually happen any time when the people of the ruling class feel that the masses are at work in revolutionizing the society, that is, ang pagbaliktad ng tatsulok. At the same time, the 1972 Martial Law showed how Filipinos would sacrifice themselves for the liberation of the oppressed and of their nation.” — Kristian Jacob Abad Lora, 19, Nagkahiusang Kusog sa Estudyante

First published on Manila Bulletin, September 19 http://www.mb.com.ph/articles/374023/what-martial-law-means-today-s-youth
For our generation, the challenge is to continue protecting the freedom that was fought by our ancestors and continue the struggle towards full and genuine national democracy as the threat by the ruling classes remains until now.
NEVER AGAIN! NEVER AGAIN TO MARTIAL LAW!