Random Thoughts

Anything under the sun


Leave a comment

Hindi Lahat ng Kaibigan ay Tunay

Ni Kristian Jacob Abad Lora

Ika-17 ng Abril 2012 | 7:59 PM

Pinagtanggol ka

Ng isang estranghero

Nang ika’y pinag-tripan

Ng mga mestiso sa kanto.

Halos lahat ng iyo’y ninakaw:

Iyong yaman, dignidad at pagkakilanlan.

Dahil sa iyong kawalan,

Ika’y kinupkop muna

Hanggang kaya mo nang mamuhay nang mag-isa.

Ika’y binihisan, pinakain, pinag-aral

Tinuruan kung paano mamuhay nang elegante

Para di ka na kutyain pa.

Dahil sa pagmamalasakit niyang ito’y

Itinuring mo na rin siyang kaibigan.

Dumating din ang araw

Nang ika’y hinipuan

Minsa’y inanyahan kang makipagtalik

Subalit umayaw ka kaya’t ika’y hinalay.

Mula noon, ika’y nagmistulang ‘sex carabao’:

Sa umaga, pinaglilinis ka ng bahay

Sa hapon, nagtatrabaho ka subalit

kita mo’y napupunta sa kanya

At sa gabi, ginagawa kang

pang-ehersisyo sa kama.

Ang pagkupkop ay nauwi sa pananakop:

Sinakop ang iyong pribadong buhay,

Ninakaw pa lalo ang iyong dignidad,

Ang iyong kalayaan,

Ang iyong karapatang mamuhay nang matiwasay

At ang iyong pagkatao.

Kaya mo namang lumaban,

Kaya mo namang tumakas at magsarili.

Subalit pinilit mong tumahimik,

Manatili sa kanya

At tiisin na lang ang lahat ng hirap

Pagka’t takot kang mamuhay nang mag-isa,

Pagka’t mayroon kang utang na loob sa kanya,

At higit sa lahat, pagka’t kaibigan mo siya.

Sayang at ngayon ay nasa kabaong ka na

Sayang pagka’t di kita agad naabisuhan:

Una, ‘Don’t talk to strangers‘, sabi ni Inay

At ikalawa, hindi lahat ng kaibigan ay tunay.

JUNK Visiting Forcess Agreement (VFA)!

U.S. Troops, PAALISIN na sa bansa!

STOP raping and enslaving us and our country!

Respect our Sovereignty!

IMPERYALISMO IBAGSAK!

 


Leave a comment

From the UP Student Regent: Have the Army, police become biggest threat to UP students’ security?

There is an established trend of UP students being accosted, harassed, and attacked by traditional law enforcement. Most recently, two UP Manila students were tracked down by suspected military elements in an attempt to involve them in a criminal case, filed against one of the student’s father. Eight young photographers from UP Los Banos and two community development students from UP Diliman were also intimidated and terrorized by military personnel during their separate community immersion.

UP has had no choice but to place itself squarely on the other side of the fence. This is to protect all UP students, who at one time or another, are required to go out into the communities and serve. The systematic vilification and persecution of our students threatens our lives and liberties – we have two missing and two in jail, all thanks to misplaced and overzealous military adherence to counter-insurgency programs. Two deaths may even be attributed to criminal collusion, corruption, and ineffectiveness of the police.

The UP Student Regent demands the reconvening of the joint monitoring group, created in 1989, which delineates the authority of the Department of National Defense and the UP administration over UP campuses and students. In several documents we have agreed to:

  • Disallow establishment of military and police detachments inside campuses
  • Ban operations and deployment of military, police or CAFGU forces
  • Require proper notification in case of arrest, detention or custodial investigation of any UP student, faculty, or personnel.

Hopefully with this JMG, UP can refocus the issues to the social and the economic. UP students, past and present, have always been instrumental in exposing and most times opposing, what is wrong with the system. Don’t persecute us improperly and unlawfully when we do something about it.

Source: http://www.facebook.com/notes/krissy-conti/have-the-army-police-become-biggest-threat-to-up-students-security/10150636574260069